Hier zie je de tekst die op de achterkant staat van Het allerliefste veulen.

Wat zijn paarden toch leuk! Emma kan er geen genoeg van krijgen.
Op de manege wordt een schattig veulen geboren. Daarom koopt Emma een beeldje van een shetlanderveulentje. Weer thuis op haar kamer zet ze het voor zich neer.
Ze is zo benieuwd! Zou ze dit keer in de wereld van dat paardje terechtkomen?

‘We gaan eerst naar de merries met veulens,’ zei Lynn. ‘Die vond je het leukst, hè’ Emma knikte geestdriftig.
Lynn deed het hek van het weiland open en liep naar een bruine merrie. Voorzichtig voelde ze onder de buik. Toen keek ze met een stralend gezicht naar Emma. ‘Ik denk dat Isabella vannacht haar veulen gaat krijgen,’ riep ze opgewonden. ‘Er drupt al melk uit haar uier! Zullen we in de stal slapen?’
Emma knikte opgetogen. Ze was zo verrast dat ze geen woord kon uitbrengen. Misschien werd er meteen de eerste nacht dat ze hier was al een veulen geboren. En heel, heel misschien zou ze de geboorte zelfs te zien krijgen…